Advertisement

Contact

Voor opdrachten, prijsindicaties of andere informatie: neem gerust contact op per mail of telefonisch.

Maarten Brante

Telefoon: +31 6 - 24 97 87 43
E-mail: info@maartenbrante.com
Facebook: Maarten Brante
Twitter: maartenbrante

Mijn archief wordt beheerd door het ANP

 

 

 

Richtprijzen voor fotografie.

Een ieder die de foto's op deze site gebruikt gaat akkoord met de daaraan verbonden voorwaarden: Op alle foto's rust copyright. Ik verkoop slechts het recht tot eenmalige publicatie of ander vooraf overeengekomen gebruik. De intellectuele eigendomsrechten gaan nooit over op de gebruiker. Er wordt slechts een (beperkte) gebruikslicentie verstrekt.

De inhoud van deze website mag slechts gebruikt worden voor orientatie. Elk ander gebruik, distributie, vermenigvuldiging, verspreiding of beschikbaar stellen van deze foto's aan derden is zonder schriftelijke toestemming uitdrukkelijk verboden.

Behoudens een aantal zeer exclusieve opnames is het basislicentietarief voor deze foto's 270 euro ex btw. per jaar. Op basis van vooraf gemaakte afspraken kunnen door ons afwijkende tarieven worden berekend.

Bij het constateren van inbreuk ontvangt de inbreukmaker een voorstel voor minnelijke schikking ten bedrage van in ieder geval het basislicentietarief plus een vermeerdering van minimaal 200% om de kosten van opsporing en verhaal te dekken, immateriele schade, het niet kunnen stellen van voorwaarden ten aanzien van de duur en omgeving van het gebruik, de vermindering van exclusiviteit en exploitatiemogelijkheden. Bij gebruik zonder naamsvermelding of bij verminking van onze foto's wordt bovendien in beide gevallen een extra opslag van 100% gerekend. Bij het niet accepteren van het voorstel voor minnelijke schikking zullen rechtsmaatregelen worden getroffen waarvan de kosten en alle bijkomende kosten op basis van artikel 1019h Rv volledig zullen worden verhaald op de inbreukmaker.